אשמח לענות על כל שאלה, לייעץ, להדריך וללות אותך נשתמע, אור